Aktualnie znajdujesz się: Finamo.pl Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Dodawnanie ogłoszeń jest bezpłatne - pod warunkiem że treść Twojego ogłoszenia jest unikalna i nie ma odzwieciedlenia na innej stronie w internecie.

Regulamin serwisu Finamo.pl


I. Wstęp

Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Finamo.pl.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki, które każdy użytkownik Serwisu powinien uszanować a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora serwisu.
Aby korzystać z Serwisu użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Definicje:

Serwis - strona www i adresy dostępne w domenie Finamo.pl
Użytkownik - osoba fizyczna lub firma posiadająca aktywne konto w Serwisie Finamo.pl
Administrator - osoby zarządzające i prowadzące Serwis.

Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom z regionu, którego dotyczy serwis ogłoszeniowy, BEZPŁATNE publikowanie, oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń drobnych związanych z finansami za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.

II. Zasady Ogólne


Serwis może być używane jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość profili oraz Społeczności Użytkowników, ani za żadne pojawiające się na nich informacje i materiały publikowane przez Użytkowników.
Dane kontaktowe użytkowników pojawiające się w serwisie mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione.
Opisy profilu lub materiałów zawartych w Serwisie, których wiarygodność i treść budzi wątpliwości zostaną zablokowane do momentu uzyskania potwierdzenia lub wyjaśnienia od użytkownika.
Dostęp do Serwisu oraz publikowanie ogłoszeń standardowych jest BEZPŁTNE. Administrator zastrzega sobie możliwość świadczenia w ramach Serwisu usług odpłatnych, co do których dokładne koszty oraz zasady korzystania określone będą na danej części Serwisu.
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane sposobem wykorzystania materiałów udostępnionych przez użytkowników.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, przerwą w dostępie do sieci Internet , awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

III. Zasady szczegółowe

 Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać. Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie.

Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego skasowania swojego ogłoszenia.

Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Serwis nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych mailingów z reklamami produktów lub usług. Serwis zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio itp.).

Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii. Ogłoszenia komercyjne (pochodzące od firm) należy dodawać tak, aby nie zniechęcać użytkowników do korzystania z serwisu (ROZSĄDNIE). Treść ogłoszenia powinna być czytela i nie może wprowadzać użytkowników w błąd.

Zabrania się zamieszczania ogłoszeń: powielonych (skopiowanych), naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości (np. zarób 5000PLN w miesiąc), reklamujących inne strony www, przedstawiających ofertę sklepów, zawierających płatne numery telefonów, dodawanych z tymczasowych skrzynek e-mail.

Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia. W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

• za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby i firmy trzecie. Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdego opublikowanego ogłoszenia (w tym podane numery telefonów lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię ogłoszenia nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu

• umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych

Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.

Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.

Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.

IV. CIASTECZKA

Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z serwisu WYRAŻA ZGODĘ na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności serwisu ogłoszeniowego, której omówienie dostępne jest tutaj. Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. "TRYBIE PRYWATNOŚCI", w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej serwis ogłoszeniowy traktuje jako ŚWIADOMĄ ZGODĘ użytkownika na zapisywanie plików cookie, co MA umożliwić poprawne działanie serwisu.

V. Zakończenie

Pkt 15: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie. Data ostatniej aktualizacji regulaminu 30.03.2013r..

finamo.pl © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oprogramowanie: Inspiroads