Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

W kategorii: Ubezpieczenia
Dodano: czwartek, 23 grudnia 2010 r.
Średnia ocena: 1,00 na 5 (wszystkich głosów: 5)
Liczba opinii: 0

Trudniejsze czasy na rynkach, większe ryzyko utraty pracy skłaniają nas do szukania rozwiązań, które zabezpieczają nas przed trudnymi sytuacjami. Szczególnie osoby, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe myślą o ubezpieczeniu się od zdarzeń losowych, najczęściej do kwoty kredytu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie bardzo różne produkty: od zwykłych ubezpieczeń na wypadek śmierci po ubezpieczenia zawierające element inwestowania, czyli tzw. ubezpieczenia z funduszem kapitałowym.

Od czego zacząć?

Wybierając ubezpieczenie powinniśmy zacząć od określenia swoich potrzeb, gdyż od nich będzie zależeć również wysokość składki. Musimy określić czy chcemy ubezpieczyć się tylko od zgonu, czy również od innych zdarzeń. Wachlarz opcji dodatkowych jest bogaty i może różnić się w ofercie rożnych ubezpieczycieli. Towarzystwa ubezpieczeń proponuję rozszerzenie podstawowego ubezpieczenia o ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, Wskutek Wypadku w Ruchu Lądowym, Wodnym lub Powietrznym. Możemy również wybrać opcję polisy na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej niezdolności do pracy, czy poważnego zachorowania, złamania kości ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem oraz leczenia szpitalnego.

Jednocześnie powinniśmy ustalić, czy interesuje nas stricte ubezpieczenie na życie, czy ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, które pozwala poza zabezpieczeniem przed śmiercią na zgromadzenie środków na emeryturę. Musimy jednak pamiętać, że w drugiej opcji część ochronna jest tylko w marginalna w stosunku do inwestycyjnej. Jeżeli mamy kredyt na 500 tys. zł i chcemy ubezpieczyć swoje życie na tę kwotę, lepiej kupić osobno ubezpieczenie i niezależnie od niego wybrać najlepszą dla nas formę inwestycji.

Kwota ubezpieczenia jest kolejnym elementem, który powinniśmy określić, decydując się na ubezpieczenie od śmierci. Może to być właśnie kwota posiadanych kredytów i innych zobowiązań lub jej część.

Będziemy wybierać miedzy ubezpieczeniem terminowym a bezterminowym. Część ubezpieczycieli zrezygnowała z ubezpieczeń bezterminowych. Niektóre proponują e ubezpieczenia terminowe, np. na 5 lat, a po upływie okresu ubezpieczenia towarzystwo składa ofertę przedłużenia jej na kolejny okres.

Czym się różni ubezpieczenie na życie terminowe od bezterminowego? Kalkulując wysokość składki, ubezpieczyciel ocenia ryzyko wystąpienia zdarzenia, które jest przedmiotem umowy, w tym przypadku naszej śmierci. Jeżeli 30-latek zdecyduje się na ubezpieczenie bezterminowe na wysokość jego składki będzie miało wpływ nie tylko ryzyko śmierci w danym momencie, ale również za 30, 40 lat. Jeżeli natomiast 30-latek zadeklaruje, że jest zainteresowany ubezpieczeniem terminowym na najbliższe 10 lat, wówczas to ryzyko będzie znacznie mniejsze a składka niższa. Jednak, jeżeli za 10 lat ponownie zechce wykupić ubezpieczenie bezterminowe, czy nawet terminowe wówczas jego składka zdecydowanie będzie wyższa niż obliczana dzisiaj.

Staniemy również przed decyzją, czy chcemy płacić składkę co miesiąc, czy jednorazowo za cały rok. W większości towarzystw wybierając drugi wariant zapłacimy mniej, nawet blisko o 10 proc. Należy jednak to sprawdzić, gdyż zdarzają się pojedyncze towarzystwa, które obliczają składkę roczną poprzez pomnożenie przez 12 składki miesięcznej. W tym przypadku, skoro nie otrzymujemy ?premii" za jednorazową wpłatę, płacenie w ratach jest bardziej opłacalne.

Co sprawdzić?

Nie tylko wysokość składki ma znaczenie przy wyborze ubezpieczenia, warto także poczytać forum ubezpieczeniowe - jakie ubezpieczenie na życie jakie dokładnie ma opinie.. Czasami możemy znaleźć niewiele droższe ubezpieczenie z szerszym zakresem lub z mniejszą liczbą wyłączeń. Wyłączenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania, znajdziemy w OWU - Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W przypadku zwykłych ubezpieczeń na życie najczęściej stosowane wyłączeni to śmierć ubezpieczonego w następstwie czynnego udziału w aktach przemocy lub terroryzmu, w następstwie działań wojennych, powstań lub przewrotów wojskowych, w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego świadomie przestępstwa lub czynu zabronionego pod groźbą kary.

Ubezpieczyciel nie dokona również wypłaty kwoty ubezpieczenia na życie jeżeli ubezpieczony popełni samobójstwo w okresie dwóch lat od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Ten ostatni zapis ma ochronić firmy ubezpieczeniowe przed sytuacją, w której osoba planująca samobójstwo ubezpiecza się przed tym faktem. Z zasad stosowanych przez towarzystwa wynika, że nie planuje się samobójstwa z wyprzedzeniem dwuletnim.

Czasami odszkodowanie nie zostanie wypłacone również, jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku zdarzenia związanego bezpośrednio z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość oraz z powodu poddania się ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych.

Kolejnym elementem, który musimy sprawdzić jest maksymalny wiek ubezpieczonego. Towarzystwa określają np., że umowa może być zawarta w wieku 13-60 lat, ale maksymalny okres ubezpieczenia kończy się, gdy ubezpieczony ukończy 75 lat (wówczas umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu). Okres ubezpieczenia w ramach indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie może zależeć również od płci, np. towarzystwo ubezpieczy mężczyznę do 65 roku życia a kobietę do 60 roku.

Kiedy warto pomyśleć o ubezpieczeniu?

Przysłowie mówi: "strzeżonego Pan Bóg strzeże" lub "przezorny zawsze ubezpieczony". Ubezpieczenie na życie powinno być jednym ze stałych elementów naszych finansów osobistych. Cysto pamiętamy o ubezpieczenie samochodu i mieszkania, a o własnym życiu nie myślimy, szczególnie, jeżeli jesteśmy młodzi. Jednak szczególnie jako rodzice, czy osoby posiadające kredyty mieszkaniowe powinniśmy pomyśleć o najbliższych i wykupić polisę, by ich przyszłość była zabezpieczona, "w razie czego".

Twoja ocena

Dodaj własny komentarz

odśwież obraz Przepisz tekst z powyższego obrazka. Wielkość liter nie ma znaczenia.
finamo.pl © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oprogramowanie: Inspiroads